Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Witamy  ›  Działalność naukowa

Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze:

1. Zaburzenia różnicowania/rozwoju płci

2. Patogeneza raka jądra z komórek płciowych

3. Badania nad stanem płodności mężczyzn

4. Doskonalenie diagnostyki zaburzeń męskiego układu płciowego

5. Wpływ czynników środowiskowych na płodność i stan zdrowia mężczyzn

6. Patofizjologia starzenia się mężczyzn

7. Zaburzenia seksualne u mężczyzn

8. Hormonalna kontrola spermatogenezy