Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Witamy  ›  Działalność społeczna w towarzystwach naukowych

Działalność społeczna w towarzystwach naukowych

European Academy of Andrology (EAA)

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer – Członek Rzeczywisty (Full Member) od 1994 r.; członek Zarządu (Executive Council) w latach 2006-2010; członek Komisji Akredytacyjnej Centrów Kształcenia Klinicznego EAA w latach  2007-2010; Członek Komisji Edukacji EAA  od 2007 r.

European Association of Urology

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer – Członek Stowarzyszony (Associated Member) Sekcji Andrologii Urologicznej (Section of Andrological Urology – ESAU) od 2017 r.

Polskie Towarzystwo Andrologiczne

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer – członek założyciel i sekretarz Zarządu Głównego w latach 1994–2002 r., członek Zarządu Głównego w latch 2002–2010, przewodnicząca Zarządu Głównego w latach 2011–2019, od 2019 r. Vice-Przewodnicząca Zarządu Głównego i Przewodnicząca Komisji ds. Certyfikatu PTA

Dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska – członek założyciel i skarbnik Zarządu Głównego w latach 1994–2002, członek Komisji Rewizyjnej w latach 2007–2010, skarbnik Zarządu Głównego w latach 2011–2019, członek Zarządu Głównego od 2019 r.

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer – skarbnik Oddziału Łódzkiego PTE w latach 1990–1999, członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTE w latach 1999–2002, przewodnicząca Sekcji Andrologii od 2016 r.

Dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTE od 2008 r.