Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Witamy  ›  Działaność dydaktyczna

Działaność dydaktyczna

 1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • „Medycyna rozrodu z seksuologią” – IV rok Wydziału Lekarskiego, kierunek Lekarski
  • „Medycyna rozrodu z seksuologią” (fakultet) – III rok Wydziału Lekarskiego, Oddziału Nauk Biomedycznych, kierunek Biotechnologia
  • „Badanie nasienia” – Praktyczna Nauka Zawodu, V rok Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
  • „Diagnostyka zaburzeń męskiego układu płciowego” (fakultet) – IV rok Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
 2. Opieka nad studentami Koła Naukowego przy Katedrze Andrologii i Endokrynologii Płodności.
 3. Szkolenia podyplomowe dla lekarzy w ramach:
  • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
 4. Szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach:
  • Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych