Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Witamy  ›  Historia  ›  Historia Katedry

Historia Katedry

Historia Katedry sięga końca lat 70-tych, kiedy lek. med. Krzysztof Kula, starszy asystent w Klinice Endokrynologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi rozpoczął aktywność lekarską i naukową w dziedzinie andrologii pod kierownictwem prof. dr hab. med. Tadeusza Pawlikowskiego. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 1975 r. odbył staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Teksańskim w Huston (USA) w Department of Reproductive Medicine and Endocrinology pod kierunkiem prof. Emila Steinbergera, jednego ze światowych pionierów badań nad czynnością męskiej gonady w 1980 r.

W 1981 r. w Zakładzie Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej została powołana Pracownia Andrologii Klinicznej. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był dr n. med. Krzysztof Kula. Przyczynił się on także do powołania Poradni Andrologicznej. W 1998 r. Pracownia została przekształcona w Samodzielną Pracownię, a w 2002 r. zlikwidowana. Jednak w tym samym roku, J.M. Rektor i Senat nowo powstałego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powołali Zakład Andrologii i Endokrynologii Płodności, który w 2005 r., po rozwiązaniu Instytutu Endokrynologii, przekształcono w Katedrę Andrologii i Endokrynologii Płodności. Od 2006 r. w skład Katedry wchodziły dwa zakłady: Zakład Andrologii, którego kierownikiem był prof. dr hab. med. Krzysztof Kula oraz Zakład Endokrynologii Płodności, którego kierownikiem była i jest nadal prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer. W 2013 r. został zlikwidowany Zakład Andrologii. W 2016 r. po przejściu prof. Krzysztofa Kuli na emeryturę kierownikiem Katedry została prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer. W 2018 r.  Katedra i Zakład zmieniły lokalizację – obecnie Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi. 

W 1995 r. na drodze międzynarodowego konkursu jednostka (wówczas Pracownia) została afiliowana przy Europejskiej Akademii Andrologii (European Academy of Andrology – EAA) jako Centrum Kształcenia Klinicznego EAA, jedyny tego typu ośrodek w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Afiliacja została wznowiona w 2002, 2011, 2016 i 2019 r. W ramach Centrum EAA prowadzone są szkolenia z diagnostyki i leczenia zaburzeń czynności męskiego układu płciowego dla lekarzy różnych specjalności i diagnostów laboratoryjnych. Prof. Krzysztof Kula i prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer są członkami rzeczywistymi EAA (Full Member), a dr med. Elżbieta Oszukowska – członkiem zrzeszonym (Affiliated Member). W latach 1992-2002 prof. Kula był współzałożycielem i członkiem pierwszego Zarządu EAA. Za tę działalność otrzymał nagrodę „Distinguished Service Award” przyznaną przez kolejny Zarząd EAA podczas I Europejskiego Kongresu Andrologii (L’Aquila, Włochy, 2000 r.). W 2006 r. prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer została wybrana członkiem Zarządu EAA na lata 2007-2010. Jest ona także członkiem Komisji Edukacji i Komisji Akredytacji Centrów Kształcenia Klinicznego EAA. 

EAA stworzyła stosowne przepisy i przeprowadza międzynarodowe egzaminy specjalizacyjne z andrologii klinicznej. W Polsce specjalizację z andrologii klinicznej po złożeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną EAA uzyskali: Jolanta Słowikowska-Hilczer w 1999 r., Elżbieta Oszukowska w 2000 r., Marek Ciesielski w 2010 r., Piotr Świniarski w 2012 r., Michał Kupś w 2014 r., Marta Sochaj w 2014 r., Tomasz Purwin w 2014 r., Marta Skrodzka w 2016 r.,  Katarzyna Jankowska w 2016 r., Marcin Radko w 2016 r., Radosław Maksym w 2016 r., Łukasz Wojnar w 2017 r., Sylwia Szpak-Ulczok w 2017 r., lek. med. Mariusz Kazmirowicz, dr hab. med. Piotr Kocełak, dr med. Paweł Pilch i dr med. Artur Pietrusa w 2018 r. 

W 1993 r. z inicjatywy pracowników Katedry powstało Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) z siedzibą w Łodzi. W latach 1993-2002 prof. Krzysztof Kula był przewodniczącym Zarządu, prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer – sekretarzem, dr med. Renata Walczak-Jędrzejowska – skarbnikiem, a dr med. Elżbieta Oszukowska – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej PTA. W 2011 r. i ponownie w 2015 r. prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer została wybrana Przewodniczącą Zarządu PTA, dr  hab.Walczak-Jędrzejowska – skarbnikiem, prof. Kula – członkiem Zarządu. Od 2019 r. prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer jest vice-przewodniczącą, a dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska członkiem Zarządu.