Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności

Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Kliniczny
92-213 Łódź ul. Pomorska 251, budynek A-1, 9. piętro

Tel: 42 201-41-42
E-mail: jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl

Obecni pracownicy Katedry:

Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Zakład Endokrynologii Płodności:
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer, dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

Pracownicy dydaktyczni: dr hab. n. med. Katarzyna Marchlewska
Pracownicy ds. obsługi nauki i dydaktyki: mgr diagn. lab. Daria Adamczewska, tech. Bogusława Cyniak