AKTUALNOŚCI
KALENDARZ
«
Czerwiec 2019
»
ND PN WT ŚR CZ PT SB
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

W 1995 roku Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymała w drodze konkursu, jako jeden z 5, a obecnie jeden z 23 w Europie, i jedyny ośrodek w kraju, afiliację jako Centrum Kształcenia Klinicznego EAA. Afiliacja została wznowiona w 2002, 2011 i 2016 r. Działalność Centrum podlega zewnętrznej kontroli merytorycznej i jakości badań diagnostycznych przeprowadzanych przez Komisję Akredytacji Centrów EAA. Od 1995 roku EAA afiliowało 23 swoje centra w Europie (L'Aquila, Ancona, Barcelona, Bonn, Budapeszt, Florencja, Műnster, Malmo, Kopenhaga, Rotterdam, Łódź, Rzym, Gizen, Gent, Lipsk, Bruksela, Leuven, Katania, Sztokholm, Manchester, Tartu, Los Angeles, Halle). Zakład Endokrynologii Płodności Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi szkolenia z andrologii klinicznej dla lekarzy. Informacje znajdują się na stronie www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl w zakładce Komunikaty.


EAA przeprowadza co roku międzynarodowe egzaminy specjalizacyjne z andrologii klinicznej,zwykle przy okazji kongresu o tematyce andrologicznej. Do egzaminu dopuszczani są kandydaci, którzy są urologami lub endokrynologami (wyjątkowo z innymi specjalizacjami) odbyli staż w jednym z centrów EAA (w Polsce centrum w Łodzi) oraz są przez to Centrum oficjalnie rekomendowani. Koszt egzaminu to 300 Euro. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Składa się z części pisemnej (test), ustnej (rozmowa na temat przypadków przedstawionych w formie opisu: diagnostyka, rozpoznanie, leczenie) i praktycznej (interpretacja obrazów histopatologicznych jąder i obrazów ultrasonograficznych męskiego układu płciowego). Dokładne informacje znajdują się na stronie www.andrologyacademy.net 

 

Dotychczas w Polsce specjalizację EAA z andrologii klinicznej uzyskali lekarze: Krzysztof Kula w 1994 r., Jolanta Słowikowska-Hilczer w 1999 r., Elżbieta Oszukowska w 2000 r., Marek Ciesielski w 2010 r., Piotr Świniarski w 2012 r., Michał Kupś w 2014 r., Marta Sochaj w 2014 r., Tomasz Purwin w 2014 r., Katarzyna Jankowska w 2016 r., Radosław Maksym w 2016 r., Marta Skrodzka w 2016 r., Marcin Radko w 2016 r., Łukasz Wojnar w 2017 r., Sylwia Szpak-Ulczok w 2017 r., Mariusz Kazmirowicz w 2018 r., Piotr Kocełak w 2018 r., Artur Pietrusa w 2018 r., Paweł Pilch w 2018 r.

 

EAA organizuje kursy edukacyjne w języku angielskim pokrywające cały zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do egzaminu specjalizacyjnego (niepłodność, genetyka, epigenetyka i embriologia w andrologii, hipogonadyzm i inne zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne związane z andrologią, nowotwory męskiego układu płciowego, stany zapalne układu moczowo-płciowego, zaburzenia seksualne u mężczyzn, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach andrologicznych oraz metody stosowane w badaniach naukowych w dziedzinie andrologii). Kursy odbywają się w różnych Centrach Kształcenia Klinicznego EAA w Europie. 

 

EAA wspiera działalność andrologiczną w Europie i wydaje czasopismo Andrology. Więcej na temat EAA można przeczytać na stronie www.andrologyacademy.net.

  PROGRAM EDUKACYJNY Z ANDROLOGII KLINICZNEJ

EUROPEJSKIEJ AKADEMII ANDROLOGII


Centra Kształcenia Klinicznego EAA


Centrum Kształcenia Klinicznego EAA może być oparte o jedną jednostkę lub o kilka współpracujących instytucji klinicznych i badawczych. Centrum powinno spełniać następujące warunki:

 1. Dyrektor Centrum jest specjalistą andrologiem certyfikowanym przez EAA oraz jest znany międzynarodowemu środowisku naukowemu.
 2. Działalność kliniczna Centrum opiera się o poradnię andrologiczną, w której przyjmowani są mężczyżni z niepłodnością, hipogonadyzmem,  zaburzeniami seksualnymi (zaburzenia erekcji i wytrysk przedwczesny) i ginekomastią, chłopcy z opóźnionym i przedwczesnym dojrzewaniem płciowym oraz osoby z zaburzeniami różnicowania płciowego.
 3. Centrum współpracuje z urologami, endokrynologami, ginekologami, seksuologami, pediatrami, genetykami, psychologami i diagnostami laboratoryjnymi.
 4. Działalność laboratoryjna Centrum obejmuje: badanie nasienia zgodnie ze standardami WHO (podanymi w „WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen”, WHO, 2010), ocenę histopatologiczną bioptatów z jąder, oznaczenia hormonalne oraz ultrasonografię męskiego układu płciowego.
 5. Centrum wykazuje się pracami naukowymi z dziedziny andrologii, opublikowanymi w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 6. Centrum organizuje kursy obejmujące całość zagadnień związanych z andrologią.
 7. Centrum szkoli lekarzy z zakresu andrologii, przygotowuje ich do egzaminu EAA z andrologii klinicznej i wydaje list rekomendacyjny. 


Program kształcenia z zakresu andrologii klinicznej


1) Szkolenia z andrologii klinicznej

Aby zostać certyfikowanym specjalistą andrologiem klinicznym, należy spełnić następujące wymagania:

 • Specjalizacja z urologii lub endokrynologii. Wyjątkowo dopuszczani są specjaliści z innych dziedzin, jeśli mają udokumentowaną działalność w zakresie andrologii np. działalność naukową. 
 • 18 miesięcy szkolenia w zakresie andrologii, głównie w centrach akredytowanych przez EAA, a także innych zajmujących się jedną z dziedzin obejmujących zagadnienia andrologiczne. 
 • Kandydat musi udokumentować ilość pacjentów andrologicznych, z ktorymi miał kontakt podczas szkolenia. 
 • Kandydat musi uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach o tematyce andrologicznej.
 • Kandydat za różne aktywności szkoleniowe musi zdobyć łącznie 90 punktów kredytowych (80% aktywność kliniczna, 20% inna). Patrz kwestionariusz.
 • Za wcześniejsze doświadczenie w dziedzinach medycyny związanych z andrologią np. urologia, endokrynologia może być dodanych 30 punktów kredytowych.

2) Egzamin z andrologii klinicznej


Dyrektor Centrum Kształcenia Klinicznego EAA ocenia uzyskaną wiedzę i umiejętności kandydata i na tej podstawie wydaje list rekomendacyjny dla EAA. Kandydaci powinni dostarczyć wymaganą dokumentację (życiorys, poświadczoną przez kierowników centrów medycznych aktywność kliniczną, certyfikaty uczestnictwa w kursach i konferencjach). Szkolenie jest zakończone egzaminem przeprowadzanym przez międzynarodową komisję EAA. Koszt egzaminu to 300 Euro. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Składa się z części pisemnej (test), ustnej (rozmowa na temat przypadków przedstawionych w formie opisu: diagnostyka, rozpoznanie, leczenie) i praktycznej (interpretacja obrazów histopatologicznych jąder i obrazów ultrasonograficznych męskiego układu płciowego). 

 

3) Certyfikat androloga klinicznego


Na podstawie pomyślnego wyniku egzaminu kandydaci otrzymują certyfikat andrologia klinicznego wydany przez EAA.

 

Informacje EAA na temat szkolenia


 
KATEDRA ANDROLOGII
I ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KLINICZNEGO
EUROPEJSKIEJ AKADEMII ANROLOGII
PORADNIA ANDROLOGII
I ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI
 


Dyrektor:     Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Adres:          Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi   

                    Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

                    92-213 Łódź ul. Pomorska 251, budynek A-1, 9. piętro

Tel:              42 201-41-42
E-mail:         jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl

 Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019,