AKTUALNOŚCI
KALENDARZ
«
Czerwiec 2018
»
ND PN WT ŚR CZ PT SB
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Poradnia: PARTER
Rejestracja: III PIĘTRO (w Katedrze Andrologii i Endokrynologii Płodności)

 

Rejestracja Poradni czynna:

- poniedziałek w godz. 11.00-18.00, 

- wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.30-15.30


Kierownik Poradni: Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek godz. 13.30 – 18.30
Czwartek godz. 8.30 - 13.30
 

Dr n.med. Elżbieta Oszukowska

Godziny przyjęć pacjentów:
Środa godz. 8.30 – 13.30

 

Badanie nasienia

 

poniedziałek - piątek godz. 8.30-10.00

 

Konieczne jest umówienie terminu badania w rejestracji Poradni.

 

 

 

Komunikaty:

 

1.Od 1 stycznia 2013 r. ubezpieczenie pacjentów jest weryfikowane poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ).  

 

2. Aktualny cennik:

 

Wizyta płatna (bez ubezpieczenia) - 100 zł

 

Badanie nasienia dla wszystkich pacjentów - 60 zł

 

3. Aktualny adres e-mail Poradni to:  s.androl.s@skwam.lodz.pl

 

 

 

Regulamin wewnętrzny
Poradni Andrologii i Endokrynologii Płodności

 

 

1. W Poradni przestrzegane są prawa pacjenta zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta (umieszczoną na stronie internetowej Szpitala w zakładce: Dla Pacjentów) oraz „Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.). Tekst Ustawy do wglądu w rejestracji Poradni, mieszczącej się na terenie Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (III piętro).

 

2. W Poradni przyjmowani są pacjenci z następującymi zaburzeniami:

-       niepłodność

-       zaburzenia czynności gonad

-       hiperandrogenizm u kobiet

-       zaburzenia cyklu płciowego u kobiet

-       zaburzenia seksualne

-       ginekomastia

-       zaburzenia rozwoju płciowego

-       zaburzenia dojrzewania płciowego

 

3. Rejestracja Poradni mieści się w sekretariacie Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności na III piętrze w budynku przy ul. Sterlinga 5.

 

4. Rejestracja Poradni czynna jest:

- poniedziałek w godz. 11.00-18.00, 

- wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.00

 

5. Bezpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarzy innych poradni specjalistycznych.

 

6. Skierowanie do Poradni musi być dostarczone do rejestracji wraz z dowodem osobistym.

 

7. Pacjenci spoza Łodzi mogą przysłać zeskanowane skierowanie e-mailem lub jego kserokopię listem poleconym. Konieczny jest kontakt telefoniczny, aby upewnić się, czy skierowanie dotarło do Poradni. Przed wizytą pacjent musi pojawić się osobiście w rejestracji Poradni z oryginałem skierowania i dowodem osobistym w celu dokonania wszystkich formalności.

 

8. Ubezpieczenie pacjenta zostanie zweryfikowane poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ).  

 

9. Jeśli system EWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia, pacjent zostanie przyjęty w Poradni po wypełnieniu oświadczenia, że opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Następnie pacjent jest zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości co do ubezpieczenia w siedzibie NFZ.

 

10. Pacjenci nieubezpieczeni wnoszą opłatę za wykonane usługi i badania zgodnie z cennikiem Szpitala.

 

11. Po wprowadzeniu danych pacjenta do komputerowego systemu rejestracyjnego wyznaczany jest termin wizyty u lekarza.

 

12. Pacjent może decydować o wyborze lekarza.

 

13. Pacjenci przyjmowani są przez lekarza według kolejności zgłoszenia się do rejestracji.

 

14. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na wizytę w ustalonym terminie, termin ten wyznacza się na jego wniosek ponownie, traktując go jako nowe zgłoszenie.

 

15. Poza kolejnością przyjmowani są pacjenci:

-       ze schorzeniami wymagającymi natychmiastowej interwencji

-       niepełnosprawni

-       kobiety w ciąży

-       dzieci do lat 5

-       pracownicy służby zdrowia

 

16. Pacjenci płatni nie są przyjmowani poza kolejnością.

 

17. Lekarze przyjmują pacjentów wcześniej umówionych tylko w ustalonych godzinach przyjęć (godziny przyjęć przedstawione są w osobnej informacji).

 

18. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi zgodnie z „Zasadami udostępniania dokumentacji medycznej” (umieszczone na stronie internetowej USK im. WAM w zakładce: Dokumenty do pobrania), „Ustawą z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz „Ustawą z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r, poz.159, z późn. zm.).

 

19. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szpitala lub Jego Zastępcy przyjmują w budynku przy ul. Żeromskiego 113 w każdą środę w godzinach 9.00. - 11.00.

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej:

-       osobiście w Kancelarii Ogólnej Szpitala,

-       przesyłane na adres Szpitala: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej  - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

-       przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@skwam.lodz.pl

lub ustnie do protokołu:

-       w Sekretariacie Dyrektora Szpitala w poniższych terminach:
poniedziałki:       14.00 - 15.00
środy i piątki:        9.00 - 11.00

 

20. Kierownik Poradni odpowiada za organizację pracy Poradni i dyscyplinę pracy podległych pracowników.

 

21. Informacje na temat Poradni znajdują się na stronach internetowych:   www.andrologia-eaa.umed.pl oraz www.uskwam.umed.lodz.pl

 

22. Pytania dotyczące pracy Poradni można zadawać e-mailowo na adres:   s.androl.s@skwam.lodz.pl
 

Łódź, dn. 01.01.2013 r.

 


 
KATEDRA ANDROLOGII
I ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KLINICZNEGO
EUROPEJSKIEJ AKADEMII ANROLOGII
PORADNIA ANDROLOGII
I ENDOKRYNOLOGII PŁODNOŚCI
 


Adres:       91-425 Łódź, ul. Sterlinga 5

Tel/fax: 
   42 633-07-05;  42 633 96 30 w. 350       

E-mail:       s.androl.s@skwam.lodz.pl

 Piątek, 22 Czerwiec 2018,