Polskie Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii - logo
Polskie Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii

Polskie Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii

Dyrektor: Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź ul. Pomorska 251, budynek A-1, 9. piętro

tel: 42 201 41 42
e-mail: jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl

W 1995 roku Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymała w drodze konkursu, jako jeden z 5, a obecnie jeden z 23 w Europie, i jedyny ośrodek w kraju, afiliację jako Centrum Kształcenia Klinicznego EAA. Afiliacja została wznowiona w 2002, 2011, 2016 i 2019 r. Działalność Centrum podlega zewnętrznej kontroli merytorycznej i jakości badań diagnostycznych przeprowadzanych przez Komisję Akredytacji Centrów EAA. Zakład Endokrynologii Płodności Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi szkolenia z andrologii klinicznej dla lekarzy w ramach Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Informacje znajdują się na stronie http://www.andrologia-pta.com.pl w zakładce Terminarz imprez.

EAA przeprowadza co roku międzynarodowe egzaminy specjalizacyjne z andrologii klinicznej, zwykle przy okazji kongresu lub kursu o tematyce andrologicznej. Do egzaminu dopuszczani są kandydaci, którzy są urologami lub endokrynologami (wyjątkowo z innymi specjalizacjami) odbyli staż w jednym z centrów EAA oraz są przez to Centrum oficjalnie rekomendowani. Koszt egzaminu to 400 Euro. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Składa się z części pisemnej (test), ustnej (rozmowa na temat przypadków przedstawionych w formie opisu: diagnostyka, rozpoznanie, leczenie) i praktycznej (interpretacja obrazów histopatologicznych jąder i obrazów ultrasonograficznych męskiego układu płciowego). Dokładne informacje znajdują się na stronie www.andrologyacademy.net 

Dotychczas w Polsce specjalizację EAA z andrologii klinicznej uzyskali lekarze: Krzysztof Kula w 1994 r., Jolanta Słowikowska-Hilczer w 1999 r., Elżbieta Oszukowska w 2000 r., Marek Ciesielski w 2010 r., Piotr Świniarski w 2012 r., Michał Kupś w 2014 r., Marta Sochaj w 2014 r., Tomasz Purwin w 2014 r., Katarzyna Jankowska w 2016 r., Radosław Maksym w 2016 r., Marta Skrodzka w 2016 r., Marcin Radko w 2016 r., Łukasz Wojnar w 2017 r., Sylwia Szpak-Ulczok w 2017 r., Mariusz Kazmirowicz w 2018 r., Piotr Kocełak w 2018 r., Artur Pietrusa w 2018 r., Paweł Pilch w 2018 r., Tomasz Drabarek w 2021 r., Maciej Jarosz w 2021 r., Przemysław Młodożeniec 2021 r.

EAA organizuje kursy edukacyjne w języku angielskim pokrywające cały zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do egzaminu specjalizacyjnego (niepłodność, genetyka, epigenetyka i embriologia w andrologii, hipogonadyzm i inne zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne związane z andrologią, nowotwory męskiego układu płciowego, stany zapalne układu moczowo-płciowego, zaburzenia seksualne u mężczyzn, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach andrologicznych oraz metody stosowane w badaniach naukowych w dziedzinie andrologii). Kursy odbywają się w różnych Centrach Kształcenia Klinicznego EAA w Europie. 

EAA wspiera działalność andrologiczną w Europie i wydaje czasopismo Andrology. Więcej na temat EAA można przeczytać na stronie www.andrologyacademy.net.

Program edukacyjny z andrologii klinicznej Europejskiej Akademii Andrologii

Centra kształcenia EAA

Centrum Kształcenia Klinicznego EAA może być oparte o jedną jednostkę lub o kilka współpracujących instytucji klinicznych i badawczych. Centrum powinno spełniać następujące warunki:

 1. Dyrektor Centrum jest specjalistą andrologiem certyfikowanym przez EAA oraz jest znany międzynarodowemu środowisku naukowemu.
 2. Działalność kliniczna Centrum opiera się o poradnię andrologiczną, w której przyjmowani są mężczyżni z niepłodnością, hipogonadyzmem,  zaburzeniami seksualnymi (zaburzenia erekcji i wytrysk przedwczesny) i ginekomastią, chłopcy z opóźnionym i przedwczesnym dojrzewaniem płciowym oraz osoby z zaburzeniami różnicowania płciowego.
 3. Centrum współpracuje z urologami, endokrynologami, ginekologami, seksuologami, pediatrami, genetykami, psychologami i diagnostami laboratoryjnymi.
 4. Działalność laboratoryjna Centrum obejmuje: badanie nasienia zgodnie ze standardami WHO (podanymi w „WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen”, WHO, 2010), ocenę histopatologiczną bioptatów z jąder, oznaczenia hormonalne oraz ultrasonografię męskiego układu płciowego.
 5. Centrum wykazuje się pracami naukowymi z dziedziny andrologii, opublikowanymi w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 6. Centrum organizuje kursy obejmujące całość zagadnień związanych z andrologią.
 7. Centrum szkoli lekarzy z zakresu andrologii, przygotowuje ich do egzaminu EAA z andrologii klinicznej i wydaje list rekomendacyjny. 

Program kształcenia z zakresu andrologii klinicznej

 1. Szkolenia z andrologii klinicznej
  Aby zostać certyfikowanym specjalistą andrologiem klinicznym, należy spełnić następujące wymagania:
  • Specjalizacja z urologii lub endokrynologii. Wyjątkowo dopuszczani są specjaliści z innych dziedzin, jeśli mają udokumentowaną działalność w zakresie andrologii np. działalność naukową. 
  • 18 miesięcy szkolenia w zakresie andrologii, głównie w centrach akredytowanych przez EAA, a także innych zajmujących się jedną z dziedzin obejmujących zagadnienia andrologiczne. 
  • Kandydat musi udokumentować ilość pacjentów andrologicznych, z którymi miał kontakt podczas szkolenia. 
  • Kandydat musi uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach o tematyce andrologicznej.
  • Kandydat za różne aktywności szkoleniowe musi zdobyć łącznie 90 punktów kredytowych (80% aktywność kliniczna, 20% inna). Patrz kwestionariusz.
  • Za wcześniejsze doświadczenie w dziedzinach medycyny związanych z andrologią np. urologia, endokrynologia może być dodanych 30 punktów kredytowych.
 2. Egzamin z andrologii klinicznej
  Dyrektor Centrum Kształcenia Klinicznego EAA ocenia uzyskaną wiedzę i umiejętności kandydata i na tej podstawie wydaje list rekomendacyjny dla EAA. Kandydaci powinni dostarczyć wymaganą dokumentację (życiorys, poświadczoną przez kierowników centrów medycznych aktywność kliniczną, certyfikaty uczestnictwa w kursach i konferencjach). Szkolenie jest zakończone egzaminem przeprowadzanym przez międzynarodową komisję EAA. Koszt egzaminu to 400 Euro. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Składa się z części pisemnej (test), ustnej (rozmowa na temat przypadków przedstawionych w formie opisu: diagnostyka, rozpoznanie, leczenie) i praktycznej (interpretacja obrazów histopatologicznych jąder i obrazów ultrasonograficznych męskiego układu płciowego). 
 3. Certyfikat androloga klinicznego
  Na podstawie pomyślnego wyniku egzaminu kandydaci otrzymują certyfikat androloga klinicznego wydany przez EAA.