Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności - logo
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
Witamy  ›  Skład Zespołu

Skład Zespołu

Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności
Kierownik Zakładu Endokrynologii Płodności

prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

profesor zwyczajny, specjalista pediatrii, endokrynologii i andrologii klinicznej
(certyfikat Europejskiej Akademii Andrologii)

Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

adiunkt, biolog molekularny, diagnosta laboratoryjny

dr hab. n. med. Katarzyna Marchlewska

adiunkt, biochemik, diagnosta laboratoryjny

Pracownicy techniczni

Bogusława Cyniak

starszy technik analityki medycznej, technik ds. obsługi nauki i dydaktyki

mgr Daria Adamczewska

diagnosta laboratoryjny, technik ds. obsługi nauki i dydaktyki